evyap лого

 

Официален дистрибутор на марката EVYAP за България

Огромно разнообразие
от продукти 

 

Developed by project
BG-RRP-3.005-2275-C01

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “КУКОВ” EООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз

 

Developed by project
BG-RRP-3.005-2275

ICT and cyber security solutions in small and medium-sized enterprises. Final recipient "Kukov" Ltd.

пакет с мокри кърпи кърпи с рози 120 броя
пакет с мокри кърпи на марката Number-1 с Алое вера 120броя
пакет с мокри кърпи синя серия сенситив 90 броя
пакет с мокри кърпи с снимка на Черна роза 90 броя
пакет с мокри кърпи сини на марка Number-1 120броя
пакет с мокри кърпи жълти с снимка на бебе марка Number-1, 120бр. в пакет
пакет с мокри кърпи сцъц цвят на памук софт 72 броя
пакет с мокри кърпи с снимка на жена Лейди Мери
пакет с мокри кърпи Number-1, 15 броя в пакет
пакет с мокри кърпи със рисунка на коте 15 броя в пакет

 

Official distributor of the Number-1 brand for Bulgaria

Wet towels Number-1 

 

Advertisement of Missis Elegance toilet charity

NEW !!!

 

Advertisement of WECE Fresh brand toilet blocks

NEW !!!