Разработено по проект
BG-RRP-3.005-2275-C01

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “КУКОВ” EООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз

 

Разработено по проект
BG-RRP-3.005-2275

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. Краен получател „Куков“ EООД

пакет с мокри кърпи кърпи с рози 120 броя
пакет с мокри кърпи на марката Number-1 с Алое вера 120броя
пакет с мокри кърпи синя серия сенситив 90 броя
пакет с мокри кърпи с снимка на Черна роза 90 броя
пакет с мокри кърпи сини на марка Number-1 120броя
пакет с мокри кърпи жълти с снимка на бебе марка Number-1, 120бр. в пакет
пакет с мокри кърпи сцъц цвят на памук софт 72 броя
пакет с мокри кърпи с снимка на жена Лейди Мери
пакет с мокри кърпи Number-1, 15 броя в пакет
пакет с мокри кърпи със рисунка на коте 15 броя в пакет

 

Официален дистрибутор на марката Number-1 за България

Мокри кърпи Number-1 

 

Реклама на тоалетна харития Missis Elegance

НОВО!!!

 

Реклама на тоалетни блокчета на марката WECE Fresh

НОВО!!!